top of page

韓式 3D 植睫毛 - 試做價

  • 1 小
  • 450 港元
  • HK

服務說明

療程特點: 植眼睫毛利用自己的原生睫毛上接上一條條仿睫毛,令睫毛顯得更纖長卷曲,亦可自行選擇接上不同長度、卷曲度的睫毛,以達至不同的大眼效果。 接上的仿睫毛大多會接駁喺自身睫毛離根部約1mm 的地方。療程後,就算唔駛再搽睫毛液,都可以有濃密的效果,亦都因為睫毛濃密咗,望上去就好似畫咗眼線咁㖭!


取消政策

如需取消預約,請提前24小時內通知我們以作安排


連絡人詳細資料

  • Nachu Skincare and Beauty, Hong Kong

    + 85293445145

    info@nachubeauty.com


bottom of page